<meta name="google-site-verification" content="Jy0ZGc1G1l9AxOdCX6IqdYgSP97YBJG9ckEp4rRh148" />

Tính lương - Bảo hiểm - Thuế thu nhập cá nhân

Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam khi mới thành lập chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, vận hành. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không cần thiết phải duy trì cả một bộ phận nhân sự cồng kềnh hoặc doanh nghiệp lớn có quá nhiều nhân sự và bộ phận hành chính – nhân sự không thể đảm trách hết việc tính toán, chi trả lương cho số lượng lớn nhân viên. Vì vậy, để giúp doanh nghiệp tập trung vào công việc kinh doanh cốt lõi,  gia tăng lợi nhuận cho công ty.

Light Human sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề hành chính, quan hệ lao động, chi phí lương thưởng, thuế và bảo hiểm cũng như các công tác nhân sự liên quan như xây dựng nội quy lao động và quản lý năng suất dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật chặt chẽ. Một số lợi ích mà Light Human mang lại cho doanh nghiệp:

Light Human sẽ giúp khách hàng thực hiện toàn bộ quy trình tính lương bao gồm:

- Xây dựng hợp đồng lao động;

- Lập bảng lương, tính lương cho người lao động;

- Chi trả lương cho người lao động;

- Tính toán và thực hiện các công việc liên quan đến các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

- Thực hiện quyết toán các khoản thuế thu nhập cá nhân;

- Lưu trữ và đảm bảo toàn bộ tất cả thông tin về người lao động, tiền lương cũng như các báo cáo hồ sơ có liên quan;

- Cập nhật , tư vấn cung cấp các thông tin liên quan đến Luật lao động, tiền lương tại Việt Nam.

Zalo
Hotline
Go Top