Tính Lương - BH - Thuế TNCN

Tính lương - Bảo hiểm - Thuế thu nhập cá nhân

Tính lương - Bảo hiểm - Thuế thu nhập cá nhân

Ngày đăng: 15/10/2020 09:18 AM

Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam khi mới thành lập chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, vận hành. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không cần thiết phải duy trì cả một bộ phận nhân sự cồng kềnh hoặc doanh nghiệp lớn có quá nhiều nhân sự và bộ phận hành chính – nhân sự không thể đảm trách hết việc tính toán, chi trả lương cho số lượng lớn nhân viên. Vì vậy, Light Human sẽ thực hiện việc này giúp doanh nghiệp tập trung vào công việc kinh doanh cốt lõi,  gia tăng lợi nhuận cho công ty.
Zalo
Hotline
Go Top