<meta name="google-site-verification" content="Jy0ZGc1G1l9AxOdCX6IqdYgSP97YBJG9ckEp4rRh148" />

4 ĐIỀU BẠN CẦN LƯU Ý KHI ĐẶT BÚT KÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là văn bản mang tính chất quan trọng và bắt buộc khi bạn chính thức làm việc tại một công ty, dù ở bất kỳ vị trí nào. Khi ký hợp đồng lao động, bạn cần đọc kỹ để kiểm tra những điều khoản hợp đồng theo thỏa thuận ban đầu, đồng thời để ghi nhớ những điều cần lưu ý để tránh vi phạm hợp đồng. 

Vậy, trước khi ký hợp đồng lao động, bạn cần lưu ý những điều gì?. 

Hình thức của hợp đồng lao động:

Hình thức của hợp đồng lao động được quy định cụ thể theo Điều 16 của Bộ luật Lao động 2012:

  • Hợp đồng được thỏa thuận và giao kết bằng văn bản, và được làm thành 2 bản. người lao động sẽ giữ 1 bản, người sử dụng lao động sẽ giữ bản còn lại. 
  • Đối với vị trí làm việc có thời hạn dưới 3 tháng, hai bên có thể thỏa thuận HĐLĐ với nhau bằng lời nói, không cần văn bản. 

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động:

Các bản HĐLĐ phải được xây dựng dựa trên nguyên tắc:

  • “Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực”
  • Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội”.

Do đó, HĐLĐ phải dựa trên sự thống nhất và đảm bảo quyền lợi của cả đôi bên, và tuân thủ theo pháp luật.

Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động

Dưới đây là một số thông tin chính cần có trong nội dung HĐLĐ. Khi những nội dung này không được nêu rõ ràng, cụ thể, bạn cần xem xét kỹ lưỡng để bảo vệ quyền lợi của mình:

  • Công việc và địa điểm làm việc

Bản HĐLĐ cần ghi rõ những công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và nhiệm vụ của bạn, để trong quá trình làm, tránh xảy ra tình trạng chồng chéo trách nhiệm giữa các vị trí và “không đúng người, đúng việc”.

Về địa điểm làm việc, thông tin này cần nêu rõ ràng trong HĐLĐ. Nếu tính chất công việc cần di chuyển nhiều nơi, trong HĐLĐ cần phải ghi những địa điểm chính.  

Và tất nhiên, công việc và địa điểm phải là kết quả của sự thỏa thuận từ đôi bên. 

  • Thời gian làm việc và các quy định về thời gian nghỉ

Thời gian làm việc phải được ghi cụ thể về thời điểm bắt đầu và kết thúc ca làm, số ngày làm việc/ tuần. Thời gian làm việc nên được ghi theo một đơn vị thời gian nhất định (ngày, tuần,...)

Ngoài ra, các chính sách về thời gian tăng ca, thời gian nghỉ trong ngày, số ngày phép, các hình thức nghỉ phép, nghỉ không lương cũng cần được liệt kê rõ ràng trong hợp đồng. Và một bản HĐLĐ cũng cần nhắc đến các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật để người lao động nắm rõ.  

  • Mức lương được hưởng 

Mức lương cùng những khoản phụ cấp, chế độ lương thưởng, hình thức trả lương cần được nêu rõ trong văn bản hợp đồng. Và mức lương cơ bản của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. 

  • Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng phải nêu rõ được thời gian thực hiện HĐLĐ. Thời điểm bắt đầu và kết thúc của hai bên. 

Người sử dụng lao động không được yêu cầu những điều sau khi ký HĐLĐ:

Theo quy định ở Điều 20 của Bộ luật lao động 2012, những hành vi mà người sử dụng lao động không được làm khi thực hiện giao kết, ký HĐLĐ  bao gồm:

  • Yêu cầu giữ bản chính những loại giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động
  • Đề nghị hoặc yêu cầu người lao động phải đảm bảo HĐLĐ bằng tiền hoặc những tài sản khác.

Những thông tin này sẽ là cơ sở để đảm bảo bạn không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp, công ty

 

Zalo
Hotline
Go Top