<meta name="google-site-verification" content="Jy0ZGc1G1l9AxOdCX6IqdYgSP97YBJG9ckEp4rRh148" />

Những thay đổi lớn liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế người lao động cần biết

Trong năm 2021, thẻ bảo hiểm y tế đã có nhiều sự thay đổi lớn mà người lao động cần biết. 

1. Ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Tại Quyết định 1666/QĐ-BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành mẫu thẻ BHYT và sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Cụ thể:

Mặt trước và mặt sau của mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

2. Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngay 1-4-2021

Theo Khoản 1 Điều 18, Khoản 1 Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế , thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được cấp cho các đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau

+ Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia;

+ Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người bị mất thẻ bảo hiểm y tế.

+ Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị rách, nát, hỏng hoặc do thay đổi thông tin trên thẻ, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh  ban đầu.

+ Cơ quan BHXH chủ động đổi thẻ BHYT mẫu mới khi thẻ đang sử dụng hết hạn.

Ngoài ra, cần lưu ý, không phải tất cả thẻ bảo hiểm y tế được cấp từ ngày 1-4-2021 đều là mẫu thẻ mới. Theo quy định trên thì tại các địa phương còn phôi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu cũ chưa sử dụng hết thì vẫn tiếp tục cấp mẫu thẻ bảo hiểm y tế cũ cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 3-12-2020 quy định:

- Phôi thẻ bảo hiểm y tế đã in theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 2-12-2014 chưa sử dụng hết đến thời điểm 1-4-2021, được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

- Trong thời gian chờ đổi thẻ bảo hiểm y tế mới theo quy định, thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

3. Ban hành thủ tục mới về việc đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế

Theo đó, từ ngày 25-2-2021 thì việc đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện như sau:

- Nộp hồ sơ:

+ Người tham gia: nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp giao dịch điện tử: cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

+ Đơn vị: nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội  thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử. Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội  Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

- Nhận kết quả giải quyết:

+ Người tham gia nhận thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Đơn vị nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Từ ngày 1-6-2021, khám chữa bệnh không cần thẻ bảo hiểm y tế giấy

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-6-2021, người dân có thể dùng ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy khi đi khám bệnh trên toàn quốc.

Cụ thể, Cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vss-ID (trường hợp cơ sở không có đầu đọc).

Để áp dụng chính sách này, công dân phải tạo tài khoản VssID trên điện thoại thông minh. Sau khi tạo tài khoản có ảnh chính chủ, người dùng có thể tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, khám tại cơ sở nào, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp.

Theo Báo Người Lao Động

 

Zalo
Hotline
Go Top